top of page
Search
  • Writer's pictureFenjer Fund

Tija Orić - Srebrenička Majka, ostala sama da se brine o imanju i bolesna za samu sebe.Fond #7 - Akcija #66. Tija Orić - Srebrenička Majka, ostala sama da se brine o imanju i bolesna za samu sebe.


Čovjek je sretan dok ima bračnog druga pored sebe. Zajedno je puno lakše preživjeti sve životne nedaće.


Nana Tija Orić iz sela Lehovići kod Srebrenice imala je lijep život. Radilo se, imalo se i stoke u štali, kupila se freza, obrađivala zemlja.


Imalo se svega. Nažalost iznenada usljed srčanog udara nana ostaje bez svog supruga. Sama i nemoćna da nastavi obrađivati zemlju i da brine o onom malo koji je imala morala je sve da proda i nastavi život tiho u samoći.

Bolesna sa primanjima od 205KM... skupi lijekovi koje svakodnevno mora da kupi doveli su je na rub propasti. Ostala je bez novca i mogućnosti da zaradi sama za sebe. Zahvaljujući članovima FENJER FONDA posjetili smo nanu Tiju i uručili 3m drva za predstojeću zimu, 150KM u namirnicama te 200KM novčanu donaciju da ima za kupovinu lijekova.

Hvala dragi članovi, prijatelji. Hvala na vašoj humanosti. Vaše malo nekome puno." - Munira Džabija
6 views0 comments

Comments


bottom of page